20. jan, 2015

De KOR 2014 (kleineondernemersregeling)

Heb je als ondernemer in een (boek)jaar minder dan € 1.883 omzetbelasting (btw) betaald, dan kom je misschien in aanmerking voor de KOR (Kleineondernemersregeling) en kan dat betekenen dat je minder of zelfs helemaal geen omzetbelasting (btw) hoeft te betalen.

 

Voorwaarden om de KOR toe te kunnen passen

Wil je hiervoor in aanmerking kunnen komen, dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. je bent een natuurlijk persoon (eenmanszaak) of hebt een samenwerkingsverband van natuurlijke personen (vennootschap onder firma, maatschap) én
  2. de onderneming is gevestigd in Nederland én
  3. je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw.

De KOR geldt dus niet voor rechtspersonen (BV, NV, stichting of vereniging) of als één van de maten in een maatschap een rechtspersoon is.

 

Hoe bereken je de KOR?

 € 1.883 of meer

    Geen vermindering

 € 1.346 tot € 1.883

    2,5 x (€ 1.883 -/- btw-bedrag)

€ 1.345 of minder

    De vermindering is gelijk aan het btw-bedrag. U hoeft geen btw te betalen.

Bron: Belastingdienst 2014

 

Een rekenvoorbeeld:

Je hebt in 2014 in totaal voor € 10.000 aan btw aan je klanten berekend. Zelf heb je voor € 8.500 betaald aan btw over jouw zakelijke uitgaven in 2014. Per saldo had je € 1.500 aan btw moeten afdragen aan de Belastingdienst.

De vermindering die je mag toepassen conform de KOR bedraagt nu: 2,5 x (€ 1.883 – 1.500) = € 383.

Per saldo moet je in 2014 dus € 1.117 (€ 1.500 - € 383) aan btw betalen aan de Belastingdienst.

Dit voordeel moet je dan wel weer bij de winst over 2014 optellen.

 

Een aantal aandachtspunten

Soms is de KOR-berekening wat ingewikkelder (bijvoorbeeld als je zaken doet met het buitenland of als er sprake is van verlegde btw) of kun je er toch geen gebruik van maken, ondanks dat je aan de voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld als je landbouwer/veehouder bent en hebt gekozen voor de normale btw-regels of als je onroerend goed verhuurt en hebt gekozen voor belaste huur).

En heb je als ondernemer meer dan 1 onderneming, dan moet je de btw-bedragen voor al deze ondernemingen bij elkaar optellen. De KOR geldt nl. voor jou als ondernemer en niet per onderneming.

 

Tijdstip van toepassen van de KOR

De berekening voor vermindering van de btw voor kleine ondernemers wordt aan het einde van het (boek)jaar berekend. Het berekende bedrag breng je bij de laatste aangifte van het (boek)jaar in mindering en vermeld je bij vraag 5d van de aangifte.

Doe je echter bijvoorbeeld elk kwartaal aangifte, dan mag je bij iedere aangifte al een voorlopige vermindering toepassen, indien aannemelijk is dat je over het hele jaar genomen in aanmerking komt voor de KOR. Bij de eerste aangifte maak je dan een schatting van het totaal te betalen btw-bedrag over het hele jaar. Wil je hiervan gebruik maken, schat het bedrag dan niet te hoog in, anders moet je bij de laatste aangifte extra betalen.

 

Tip

Mocht je merken dat je aan het einde van het (boek)jaar net boven de € 1.345 (of € 1.883) aan btw-afdracht zit, doe dan nog een grote investering zodat jouw btw-bedrag weer net onder de € 1.345 (of € 1.883) en dus onder de KOR valt.

 

Melissa Somhorst

Somhorst Office Support